Åmot historielag ble stiftet i 1980 og har som mål å verne om våre forfedres kulturarv, ta vare på gamle tradisjoner og minner, og sikre dette for kommende generasjoner.
Åmot historielag gir ut en årbok, Ved Åmøtet, samt Åmotkalenderen. I tillegg arrangeres medlemsmøter med forskjellige tema og utflukter til interessante steder.

Utgitte årbøker og kalendere kan kjøpes av historielaget i denne nettbutikken. De er også til salgs på Norli Wahlsenteret.