Tilbake

Ved Åmøtet 2022

150.00 kr

Rena Arbeidsmannskor - i Åmothistorien, i arbeiderkulturren og i korhistorien Klesmoter i Åmot før i tida Statens praktiske skogskole Osen sine skogskoier Straff for barnas skoleskulking Bygdesanger fra Åmot Gamle redskaper og utstyr brukt i forbindelse med tømmermåling og merking "Revhiet" - Milorg-cellen ved Rakskiftet "Arrestant-Anne" - en av de henrettede i Åmot Glimt fra institusjonstjenesten i Åmot - Alders- og sykehjemsomsorgen