Tilbake

Ved Åmøtet 1994

75.00 kr

Innhold

Posthistorie fra Åmot - Arve H. Grønstad Folkeavstemninger i Åmot - Gustav Mageli Russisk fangeleir ved Løsset under 2. verdenskrig - Kåre Halvorsen Seterdrift på Øvre Hemmeldalen - T. Meldieseth/O. Feiring Østerdalsstua på Korperud - Åse Grønlien Østmoe Kinoen - Gerhard Sanderød Tømmerfløtingen og historien om den innen Åmot kommune - Håkon Hågensen Jernbanen i Åmot - Stein Dølplads