Tilbake

Ved Åmøtet 2014

75.00 kr

Innhold

Med løgn som våpen, skolevingen 1940 - oberstløytnant Einar Ødegård Osfallet kraftverk 100 år - Finn Nygård Som barn i Osfallet - Willy Røed Kirken på Rena 1768 – 1899 - Odd Bekk Fra Rena: En slyngelstrek Skogbrannen på Deset - Birger Strømsøe Ole Ulset - Åse Grønlien Østmoe Åmot Telefonforening John Galten AS 90 år - Ulf Erik Owren Barndomsminner - Willy Røed Iskremsalg på Rena - Willy Røed Osvik bru - Odd Bekk Koppervaksinasjonsattester - Steinar Prytz Rena Apotek, fra Glomd.museets samlinger - Odd Bekk Grunnloven 200 år. Jubileumsarrangementer i Åmot