Tilbake

Ved Åmøtet 2021

75.00 kr

Historien om Valmen Bensinstasjon og Østre Æra camping - Thor Erik Storholm Grensetvisten mellom Åmot og Vang - Helge Karset Steiner som forteller historier - Anne Berit Bakke Strand Koier som forteller historier - Steinar Prytz Stubbebryter – genial og glømt - Tore Hauge Ambulansetjenesten på Rena - Finn-Åge Løvlien Eldreomsorgen i Åmot før i tida - Steinar Prytz Rena-gjenstander - Roger Hanstad og Bjørn Thingstad Gamle bilder fra Åmot Millian Gundmundsen Engh