Tilbake

Ved Åmøtet 2020

300.00 kr

Innhold

Åmot Historielag 40 år - Merete Bøhmer

Befalsskolen for hærens artilleri sin innsats i Åmot i april 1940 - Steinar Prytz

Rena 10. april 1940 - Vegard Ergan

Erikas grenseboerbevis - Steinar Prytz

Familien Neby - Rune Hagen, Østlendingen

Fredsdagene i Åmot - Vivi Nysveen

Øistein Hermansen – drømmen om fred og klasseløshet - Vivi Nysveen

Oppvekst på Rena i etterkrigstiden - Gunnar Parmann

Nygårdssaga - Ingvald Pedersen

Skogskoier i Åmot - Erik Kulusveen

Kafe Sandli – ”Hjørdis”

Gamle redskaper fra Åmot - Tore Hauge

Klassebilde – tredjeklasse ved Rena skole 1942/1943 - Vivi Nysveen

Solhaug-kvartalet ved Rena skole - Odd Knutsen Bjørke

Steiner kan også fortelle historie - Anne Berit Bakke Strand

Anne Cath Vestly 100 år 2020 – jubileum på Rena - Caroline Rolstad

Coronaens år – 2020 - Kommuneoverlege Ole B. Lohmann

Folkevise fra Åsbygda