Tilbake

Ved Åmøtet 2018

75.00 kr

Innhold

To musikalske sjelefrender: Oluf Melvold og Tollef Nilsen Myklebye - Torgeir Ziener Fem historier fra ferie på Jøssingbu - Grete Brun Norstrøm Tina Rustad: En foregangskvinne i Åmot-politikken og Arbeiderhusmorlagene - Vivi Nysveen Kvinneandelen i kommunestyret i Åmot gjennom tidene - Vivi Nysveen Skoleidrettslaget Kvikk - Steinar Prytz Østerdøler på Stockholmstur - Steinar Prytz Som treåring på sanatorium - Av Vivi Nysveen i samarbeid med søstrene Roland Lensmannsmorderne i 1926 - Odd Bekk Prestsjøen og stupetårnet - miljøet på 1950-60 tallet - Erik Hartz Fjellfestivalen 1968, intervju med Thor Erik Storholm - Rune Hagen, Østlendingen Vidar Sandbeck 100 år i 2018 - JUBILEUMSFEIRING - Vivi Nysveen